Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Identitat: ANSA CATERING I BANQUETS SL
CIF: B63922744
Dir. Postal: C / Barcelona 12, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona
E-Mail: info@victoriaevents.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En ANSA CATERING I BANQUETS SL tractem les seves dades amb la finalitat principal de mantenir la nostra agenda de contactes,

a) Com a persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis
b) Com interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultándonos o sol·licitant-nos alguna infomació, per poder atendre’l.
c) Com a persona de contacte per a mantenir relacions directament

Com a finalitat addicional, en cas que se li hagués sol·licitat autorització i ens l’hagués concedit, tractarem les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran en la finalitat principal:

a) En cas de tractar d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, o bé directament, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat jurídica o organització, i fora de perill els terminis legals per les responsabilitats legals que es puguin derivar de la relació amb l’entitat jurídica o organització.
b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’atendre el seu requeriment, per si es produïssin per la seva banda comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o requeriment d’informació.
c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, es conservaran en tant es mantingui la relació i fora de perill els terminis legals de conservació.

A la finalitat addicional d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades fins que no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades a la finalitat principal de manteniment d’agenda de contactes és,

a) En cas de tractar d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim de l’responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f de l’RGPD.
b) En cas d’interessat posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció del seu consentiment.
c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, és la satisfacció de l’interès legítim de l’responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f de l’RGPD.

A la finalitat addicional d’enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Durant el període de durada de l’tractament no comunicarem les seves dades a tercers.

En ANSA CATERING I BANQUETS SL comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació d’aquest servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en les que exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització de l’servei.

En ANSA CATERING I BANQUETS SL seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions i matèria de protecció de dades.

Quines són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ANSA CATERING I BANQUETS SL estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Així mateix, té:
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se a el tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d’informació
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per exercir els seus drets, dirigeixi un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

ANSA CATERING I BANQUETS SL
Exercici drets protecció de dades
C / Barcelona 12, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona
o bé remeti un correu electrònic a: info@victoriaevents.cat

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclama

 

 

Menú